Sundhedsplejerskeuddannelsen er både teoretisk og praktisk

Sundhedsplejerskeuddannelsen er både teoretisk og praktisk

Sundhedsplejerskeuddannelsen (Billede: Flickr.com)
Sundhedsplejerskeuddannelsen (Billede: Flickr.com)

Er du sygeplejerske og har ambitioner om at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på børn, unge og deres familier, kan sundhedsplejen godt være noget for dig. Sundhedsplejerskeuddannelsen er en halvandet år lang uddannelse, som ruster dig til et selvstændigt dagligt arbejde i kommunerne, hvor der skal være fokus på at fremme sundhed og trivsel for gravide, spædbørn, små børn og børn, der er i skolealderen. Sundhedsplejerskeuddannelsen ved VIA University College i Aarhus består af et års teoriundervisning og derefter et halvtårsforløb i en uddannelsesstilling i en klinik i en af landets kommuner. Uddannelsesstarten ligger altid d. 1. januar, og uddannelsen slutter ultimo juni året efter. Der er en række adgangskrav, som du skal leve op til, hvis du ønsker optagelse på sundhedsplejerskeuddannelsen. Du skal først og fremmest have en dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau. Det kan også berettige til optagelse, hvis du har en dansk eller udenlandsk sygeplejereksamen, som er suppleret med et modul i en diplomuddannelse i videnskabsteori og –metode eller tilsvarende. Du skal have dansk autorisation som sygeplejerske og to års klinisk erfaring som sygeplejerske inden for en række områder, som kan læses på VIA University Colleges hjemmeside. Optagelse på sundhedsplejerskeuddannelsen kræver også en skriftlig ansættelsesaftale med en kommune i forhold til en klinisk uddannelse i et halvt år.

En diplomuddannelse hjælper til optagelse på sundhedsplejerskeuddannelsen

Diplomuddannelsen i videnskabsteori og –metode, som sammen med en sygeplejereksamen kan være adgangsgivende til sundhedsplejerskeuddannelsen, er et modul, som indeholder en række vigtige videnskabelige begreber for arbejde inden for det sundhedsfaglige felt. Derudover bliver man undervist i metoder, som også har stor relevans for arbejde i sundhedssektoren. Dette modul kan også tages på VIA University College, og kurset koster 10500 kroner.

Klik her og læs mere sundhedsplejerskeuddannelsen

Share
Comments are closed.