Projektlederuddannelse gør dig til en dygtig projektstyrer

Projektlederuddannelse gør dig til en dygtig projektstyrer

Måske er projektledelse retningen for dig (foto viauc.dk)
Måske er projektledelse retningen for dig (foto viauc.dk)

Trænger du til styrkelse af dine kompetencer inden for projektstyring og løsning af projektopgaver, så er projektlederuddannelsen på VIA University College lige noget for dig. Projektlederuddannelsen er en diplomuddannelse, som giver dig kompetencer, som gør di i stand til effektivt at planlægge, styre, målrette og gennemføre projekter. Projektlederuddannelsen er meget alsidig, da den tager udgangspunkt i de særlige mekanismer, som er i projektarbejde, og derfor kan uddannelsen bruges inden for mange forskellige brancher. Samtidig tages der udgangspunkt i oplevelser og problemstillinger fra deltagernes egen hverdag, hvilket gør uddannelsen særdeles relevant. Uddannelsen er simpelthen direkte anvendelig i den studerendes daglige arbejde. Uddannelsen er opbygget meget fleksibelt, og den giver rig mulighed for individuel tilrettelæggelse af undervisningsforløbene. Det er således muligt at tage flere af forløbene parallelt, men man kan også bare tage et modul af gangen. Modulerne ”projektledelse – metoder og værktøjer”, ”kommunikation og teamrelationer” og ”projektstrategi og – organisation” er obligatoriske i projektlederuddannelsen.

Projektlederuddannelsen går på tværs af brancher

De nye organisationsstrukturer og samarbejdsformer stiller krav om særlige kompetencer hos projektledere, som ofte står med et stort ansvar for at tage de vigtige beslutninger og at holde overblik i tilspidsede arbejdsforløb. Projektlederuddannelsen klæder den studerende på til at kunne leve op til de fremtidige krav. Uddannelsens formål er, at den skal være tværfaglig. Projektlederuddannelsen skal kunne bruges i forskellige brancher, men samtidig give den studerende mulighed for specialisering inden for branchespecifikke problemstillinger. Underviserne på projektlederuddannelsen er primært rekrutteret fra erhvervslivet, hvor de har haft flere års praktisk erfaring med projektledelse. Derudover indeholder undervisning gæsteforelæsninger, hvor gæsteforelæserne kommer med spændende inputs og cases fra virkelige projekter.

Klik her og læs mere om VIA UCs projektlederuddannelse

Share
Comments are closed.