Alle virksomheder har brug for projektledelse

Alle virksomheder har brug for projektledelse

Projektledelse (Foto: niras.dk)
Projektledelse (Foto: niras.dk)

Jo større en virksomhed bliver, jo større er behovet for organisering også. Dette har ført til et helt fag for sig selv, nemlig organisationsteori. Medarbejdere i en virksomhed skal struktureres og vide, hvem de skal underordne sig. Ansvar for ledelse skal med andre ord fordeles. Derudover skal konkrete arbejdsopgaver også følges til dørs, og her er det projektledelse, der er nødvendigt.

Projektledelse er ikke noget, der kommer af sig selv. Der er mange kompetencer, der er nødvendige for at kunne bedrive dette i erhvervssammenhæng. Man kan blandt andet nævne sådan noget som ansvarsfuldhed, overblik og strategisk snilde. En projektleder skal hele tiden følge op på tingene og sørge for, at alle andre involverede i projektet udfører deres arbejde. Det er ikke helt forkert at beskrive projektledelse som ‘tovholderi’, for nogle gange kan en projektleder godt ønske, at han kunne være flere steder på én gang.

Projektledelse er noget der kan læres

Der er mange måder at uddanne sig i projektledelse på. Det kan være, at man ser en professionsbachelor med fokus på en bestemt branche som den bedste løsning. Andre er allerede i arbejde og vil gerne uddanne sig på deltid. I så fald kunne man overveje en akademiuddannelse i ledelse, eller måske at tage et diplom.

Danmark er jo på mange måder et land, der byder på mange muligheder, og uddannelsesområdet er ingen undtagelse. Ledelse er et vidt begreb, og derfor spænder uddannelserne inde for dette felt også vidt. Det er altså godt at bruge noget tid på at sætte sig ind i, hvilket retning inde for projektledelse man egentlig vil gå, og hvordan ens uddannelse skal struktureres. Derefter er man klar til at gå ud og undersøge noget mere konkret, og til sidst træffe den endelige beslutning.

Du kan læse mere om projektledelse her

Share
Comments are closed.